CẮT TỈA CỎ, DỌN HỆ THỐNG CỐNG THOÁT NƯỚC NHÀ MÁY WEBER
Admin 16/11/2022

Dự án: Cắt tỉa cỏ, dọn hệ thống cống thoát nước nhà máy Weber

Chủ đầu tư: Saint-Gobain Việt Nam

Khối lượng: 500 m2

Hạng mục thi công: Cắt tỉa cỏ, cây cảnh khuôn viên nhà máy. Dọn rác, đất cát hệ thống cống thoát nước.