Chăm sóc cây xanh khu dân cư Bella Villa
Admin 04/07/2022

Dự án: Khu dân cư Bella Villa

Chủ đầu tư: Trần Anh Group

Địa điểm: Đức Hòa - Long An

Diện tích đất công viên cây xanh: 8.052 m2

Hạng mục công việc: Duy trì chăm sóc cảnh quan cây xanh cho toàn bộ khu villa: cắt tỉa, nhổ cỏ dại, tưới định kỳ, kiểm soát sâu bệnh, trồng cây mới theo yêu cầu của chủ đầu tư...