Thảm nhựa đường nhà kho Phân bón Hàn Việt
Admin 04/07/2022

Dự án: Sửa chữa, thảm nhựa đường nền nhà kho Phân bón Việt Hàn

Chủ đầu tư: Tập đoàn Taekwang

Địa điểm: Nhà máy phân bón Hàn Việt

Diện tích: 500 m2

Hạng mục thi công: Sửa chữa bề mặt nhựa đường của nhà kho chứa phân bón