Tổng vệ sinh kho Dược VIPHA
Admin 09/11/2022

Dự án: Tổng vệ sinh trần, sàn, kệ chứa hàng kho dược VIPHA

Chủ đầu tư: Công ty XNK Viên Phát

Diện tích nhà xưởng: 10.000 m2

Hạng mục thi công: Vệ sinh toàn bộ kệ chứa hàng, sàn nhà, trần vách kho chứa dược phẩm