Vệ sinh kính tòa nhà Central Vinhomes Grand Park
Admin 04/07/2022

Dự án: Vệ sinh kính tòa nhà Central Vinhomes Grand Park

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vin group

Địa điểm: Khu đô thị Vinhomes Grand Park, Thành phố Thủ Đức, TPHCM

Khối lượng: 30.000 m2

Hạng mục thi công: Tổng vệ sinh kính mặt trong và ngoài tòa nhà Central Vinhomes Grand Park