Vệ sinh máng xối nước mưa nhà máy Weber
Admin 04/07/2022

Dự án: Vệ sinh máng xối nước mưa nhà máy Weber

Chủ đầu tư: Saint-Gobain Việt Nam

Diện tích nhà xưởng: 10.000 m2

Hạng mục thi công: Vệ sinh toàn bộ hệ máng xối nước mưa trên mái nhà, thông các ống xả nước